About

(You could learn more in the “My personal motivations and background” post.)
Brutal crackdown against democracy in China? A typical non-liberal democracy in one of the members of the European Union? How could such things be the most suitable for the affected people? Answers to these questions are usually not available. But not here. Because this site is about proven things which the Eurasian people need to know in order to be able to avoid any crisis, including the upcoming global collapse:
– Lessons of globalisation
– Collective conscience in governance
– Huge services for the power of the people
… and some actual admonitions which are based on these

I had optimised the content on the whole site for Google Translate. The quality of machine translation will however depend on advance of respective technologies and the method of translation used. 

The text on this page is the result of machine translation (from English to …) when the length of the text is limited to 5000 characters in the case of using the “writing window” (https://translate.google.hu/). In addition I was playing with my English text for achieving the best results for both my native Hungarian language and my knowledge of Russian. When you will use the Google Translate widget made available for the Blog part of the site you will see a much lesser quality of translation. That capability will however offer you over 100 languages and the quality of translation could also significantly increase over time as ever better algorithms and artificial intelligence methods will come to help and the hardware power provided by Google will also be increased.


(Вы могли бы узнать больше в статье «Мои личные мотивы и предпосылки»).
Жестокое преследование демократии в Китае? Типичная нелиберальная демократия в одном из членов Европейского союза? Как такие вещи могут быть наиболее подходящими для пострадавших людей? Ответы на эти вопросы обычно недоступны. Но не здесь. Потому что этот сайт о проверенных вещах, которые должен знать евразийский народ, чтобы избежать любого кризиса, включая грядущий глобальный крах:
– Уроки глобализации
– Коллективная совесть в управлении
– Огромные услуги для власти людей
… и некоторые фактические предупреждения, основанные на этих

Я оптимизировал контент на всем сайте для Google Translate. Однако качество машинного перевода зависит от продвижения соответствующих технологий и используемого метода перевода.

Текст на этой странице является результатом машинного перевода (с английского на …), когда длина текста ограничена 5000 символами в случае использования «окна записи» (https://translate.google.hu/). Кроме того, я играл со своим английским текстом для достижения лучших результатов как для моего родного венгерского языка, так и для моего знания русского языка. Когда вы будете использовать виджет Google Translate, доступный для части блога сайта, вы увидите гораздо меньшее качество перевода. Тем не менее, эта возможность предложит вам более 100 языков, и качество перевода также может значительно увеличиться с течением времени, так как когда-нибудь появятся лучшие алгоритмы и методы искусственного интеллекта, а также увеличат аппаратную мощность, предоставляемую Google.


(Többet megtudhat a “Személyes motivációim és háttérem” posztomon.)
Brutális fellépés a demokrácia ellen Kínában? Egy tipikus nem-liberális demokrácia az Európai Unió egyik tagjában? Hogyan lehetnek ezek a dolgok az érintettek számára legmegfelelőbbek? A kérdésekre adott válaszok általában nem állnak rendelkezésre. De nem itt. Mivel ez a hely olyan bizonyított dolgokról szól, amelyeket az eurázsiai embereknek tudniuk kell ahhoz, hogy elkerülhessék a válságokat, ideértve a közelgő globális összeomlást is:
– A globalizáció tanulságai
– Kollektív lelkiismeret a kormányzásban
– Hatalmas szolgáltatások a nép hatalma számára
… és néhány tényleges figyelmeztetés, amely ezeken alapul

Optimalizáltam a tartalmat az egész webhelyen a Google Fordítóhoz. A gépfordítás minősége azonban függ a megfelelő technológiák előrehaladásától és a használt fordítási módtól.

Az oldal ezen szövege a gépi fordítás eredménye (angolról … -ra), ha a szöveg hossza 5000 karakterre korlátozódik az “írás ablak” (https://translate.google.hu/) használata esetén. Ráadásul az angol szövegemmel játszottam, hogy mind a magyar anyanyelvem, mind pedig az orosz nyelv ismeretének legjobb eredményeit elérjem. Amikor a webhely Blog részéhez elérhető Google Fordító widgetet használja, a fordítás jóval kisebb minősége lesz. Ez a képesség azonban több mint 100 nyelvet kínál, és a fordítás minősége is jelentősen megnőhet az idő múlásával, mivel egyre jobb algoritmusok és mesterséges intelligencia módszerek fognak segíteni, és a Google által biztosított hardver teljesítmény is növekedni fog.

Advertisements