Contact

Sandor NACSA (pronounced Shandor NACHA): Advancing professional governance beginning from the top level of societies down to the very grass-roots has become essential. So here is my attempt presented on the site to facilitate this. Based on my 20 years of adult life spent under the Hungarian version of soviet type communism, which had continued with another 20 years of living on the periphery of the Western world. Finally my retirement taken in 2010 has allowed me to study the governance of super systems in different societies. (You could learn more about that in “My personal motivations and background” post.)

If you want to send me a feedback on my efforts (including the machine translation experiment) please do so by filling in the contact form you could find below:


Шандор НАЧА: Важное значение имеет продвижение профессионального управления, начиная с высшего уровня общества и вплоть до самых низов. Итак, вот моя попытка, представленная на сайте, для облегчения этого. Основываясь на моей 20-летней взрослой жизни, проведенной под венгерской версией коммунизма советского типа, которая продолжалась еще 20 лет жизни на периферии западного мира. Наконец, мой выход на пенсию в 2010 году позволил мне изучить управление суперсистемами в разных обществах. (Вы можете узнать больше об этом в статье «Мои личные мотивы и предпосылки»).

Если вы хотите отправить мне отзыв о моих усилиях (включая эксперимент по механическому переводу), пожалуйста, сделайте это, заполнив контактную форму, которую вы можете найти ниже:


NACSA Sándor: Alapvető fontosságúvá vált a professzionális kormányzás előmozdítása a társadalom legmagasabb szintjétől egészen az alulról építkező területekig. Tehát itt van a próbálkozásom a webhelyen, hogy ezt megkönnyítsem. A szovjet típusú kommunizmus magyar verziója alatt töltött 20 éves felnőtt életem alapján, amely a nyugati világ perifériáján újabb 20 évig folytatódott. Végül a 2010-es nyugdíjazás lehetővé tette számomra, hogy tanulmányozzam a szuper rendszerek irányítását a különböző társadalmakban. (Erről többet tudhat meg a “Személyes motivációim és háttérem” posztomon.)

Ha visszajelzést szeretne küldeni az erőfeszítéseimről (beleértve a gépi fordítási kísérletet is), kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

 

  • This is a contact page with some basic contact information and a contact form.
  • Это контактная страница с некоторыми базовыми контактными данными и контактной формой.
  • Ez egy kapcsolatfelvételi oldal, néhány alapvető kapcsolattartási információval és egy kapcsolatfelvételi űrlappal.
Advertisements